Informācija par organizatorisko struktūru

SIA Sporta Centrs “Mežaparks” 100% kapitāla daļu turētāja ir Izglītības un zinātnes ministrija.

Valdes pienākumus pilda valdes locekle, Ieva Zunda, kuras pilnvaru termiņš ir noteikts uz 5 gadiem no 2017. gada 13. oktobra. Ievas Zundas CV (PDF).